Górnik z kopalni Zofiówka zajął miejsce po aresztowanych kibolach. Nie wiedział, że obserwuje go policja