GKS Katowice – Barkom-Każany Lwów. Skrót meczu. WIDEO