Frekwencyjny raport po 7. kolejce PKO BP Ekstraklasy