Frekwencyjny raport po 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy