Frekwencyjny raport po 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy