Dyrektor sportowy Śląska zapowiada jeszcze jeden zimowy transfer