Debiut i od razu MVP: Starałem się nie przeszkadzać