Daniel Popiela: Tu nie było przypadku, byliśmy nie do pokonania