Damian Michalak ósmym szpadzistą Mistrzostw Europy!