Chodyna: Nie będę zaprzeczał, był kontakt z Rakowa