Chcą zapewnić podwyżki górnikom przed zmianą rządu? W JSW jest nowe żądanie w sprawie płac