Charyzmatyczna wspólnota z Bielska-Białej straciła aprobatę biskupa Pindla. „Skrzywdzono kilkadziesiąt osób”