Budowa konstrukcji czwartej trybuny stadionu na ukończeniu