Brosz: – Chciałem dalej pracować z rocznikiem 2004, ale mój plan nie został zaakceptowany przez PZPN