Borek ujawnił zaskakujące wiadomości o Podolskim. W Polsce mogło go już nie być