Bez większych zmian w sztabie BBTS-u Bielsko-Biała