Bartosz Kwolek: Pierwsze i drugie miejsce jest sprawą drugorzędną. WIDEO