Bartłomiej Lemański: Nie Każdą zagrywkę da się przyjąć