Arka reaguje na kibolską patologię. „Wyrażamy dezaprobatę”