Aleksander Śliwka: Nie do końca pamiętam, co się wydarzyło