Adrian Siemieniec: Musimy skupić się, żeby zrealizować swoje zadania