Z Tauron 1.Ligi do Norwida Częstochowa. Nowy klub młodego środkowego