Warta znalazła zastępcę Zrelaka. Firlej piłkarzem „Zielonych”