Warta stara się o licencję i stadion. Apele do prezydenta i ministra