Trudny los. Lektura obowiązkowa. Ostatnie takie tygodnie?!