TL: Hit nie zawiódł. BKS jedyną niepokonaną drużyną.