Ten Boeing wywołał wielki niepokój w Rzeszowie. Krążył 40 minut nad miastem, pilot zgłosił problemy