Strejlau o Santosie: – Grzesznicy zawsze przeważnie są bez winy