Przyjaźń Widzewa i Ruchu. Niesamowita oprawa Podczas „meczu przyjaźni”