Polski sędzia wyróżniony. Poprowadzi reprezentacyjny hit