Jakub Kochanowski: Czuliśmy, że mamy niewielką przewagę