Dodatkowa mobilizacja. Z najsłabszym. Na telebimie