Czterdziestka mistrzyń Polski. Dramaturgia w Jarosławiu