„Batman” i „Hanak” z Psycho Fans nie pójdą do aresztu. Nie ma obawy matactwa