Czy Górnik jest na sprzedaż? „Jeśli ktoś jest gotowy zainwestować duże pieniądze, usiądę do stołu i sfinalizuję procedurę”