Lewandowski
GOL LEWANDOWSKIEGO Z KÖLN

Adrian Miedziński