Grzegorz Brudziński odwołany z funkcji szefa polskich zapasów

Od lewej: Ryszard Wolny, Andrzej Supron i Andrzej Wroński - ta trójka będzie miał wpływ na kształt polskich zapasów w przyszłości.
 /  fot. Artur Podlewski  /  źródło: 058sport.pl

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Zapaśniczego przesądziło o losach byłego już prezesa. 53 delegatów było za jego odwołaniem, 23 za pozostawieniem. Przez ponad miesiąc funkcję p.o. prezesa pełnić będzie Andrzej Wroński.

Grzegorz Brudziński nie jest już prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego. Zadecydowało o tym dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, zwołane wyłącznie w celu odwołania go – w kwietniu wnioskowała o to większość członków zarządu – bądź pozostawienia na tym stanowisku.
Z grona 97 uprawnionych do głosowania delegatów na warszawskim Torwarze pojawiło się 78. Zdecydowana większość, bo 53, opowiedziała się za odwołaniem, 23 było przeciw; 2 głosy były nieważne.
Jak poinformował nas członek zarządu PZZ, Witold Ciemierz, pełniącym obowiązki prezesa do czasu kolejnego walnego zgromadzenia - zaplanowano je na 24 czerwca – będzie Andrzej Wroński, dwukrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich. Ale wiele wskazuje na to, że później stery związku powierzone zostaną Andrzejowi Supronowi.

Z tej samej kategorii