Grzegorz Brudziński odwołany z funkcji szefa polskich zapasów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Zapaśniczego przesądziło o losach byłego już prezesa. 53 delegatów było za jego odwołaniem, 23 za pozostawieniem. Przez ponad miesiąc funkcję p.o. prezesa pełnić będzie Andrzej Wroński.

Od lewej: Ryszard Wolny, Andrzej Supron i Andrzej Wroński - ta trójka będzie miał wpływ na kształt polskich zapasów w przyszłości.
 /  fot. Artur Podlewski  /  źródło: 058sport.pl

Grzegorz Brudziński nie jest już prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego. Zadecydowało o tym dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, zwołane wyłącznie w celu odwołania go – w kwietniu wnioskowała o to większość członków zarządu – bądź pozostawienia na tym stanowisku.
Z grona 97 uprawnionych do głosowania delegatów na warszawskim Torwarze pojawiło się 78. Zdecydowana większość, bo 53, opowiedziała się za odwołaniem, 23 było przeciw; 2 głosy były nieważne.
Jak poinformował nas członek zarządu PZZ, Witold Ciemierz, pełniącym obowiązki prezesa do czasu kolejnego walnego zgromadzenia - zaplanowano je na 24 czerwca – będzie Andrzej Wroński, dwukrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich. Ale wiele wskazuje na to, że później stery związku powierzone zostaną Andrzejowi Supronowi.

Z tej samej kategorii