Sposób na utratę zaufania

W Olsztynie chcą odwołania szefa Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej - Tomasza Miętkiewicza.

RADOSLAW MURAWSKI
 fot. Łukasz Sobala  /  źródło: Pressfocus

Dla piłki warmińsko-mazurskiej, podobnie jak dla całego wyczynu tamtejszej krainy, mam sporo sentymentu, a nawet podziwu. Już w czasach, kiedy uprawiałem koszykówkę, miałem tam sporo przyjaciół z Bohdanem Likszą (Warmia Olsztyn, potem Wisła). Poza parkietem ceniłem w nim wysokie poczucie więzi z ojczyzną-swojszczyzną. Wieloletni, b. prezes związku piłkarskiego w Olsztynie - Zbigniew Lewicki, to kolega klubowy, wychowanek Cracovii… I jego cechuje zatroskana subtelność w opisywaniu rzeczywistości krainy tysiąca lasów i jezior.
Na podstawie ich wiedzy przez lata składał się mój liryczny punkt widzenia na obraz regionu na tle krajowej mozaiki. Wiele wyniosłem z lektury prozy niemieckiego pisarza Ernesta Wiecherta, piewcy mazurskiej ziemi, po dziś dzień fascynuje mnie Wańkowiczowski reportaż książkowy „Na tropach Smętka”. Z tych źródeł wyrasta optyka regionu olsztyńskiego jako zakątka, gdzie ludzie chodzili smutni i zatroskani ponad miarę. No i jeszcze rzut oka na coroczne statystyki GUS, gdzie widnieją współczesne dane o najwyższym w kraju bezrobociu i najniższych płacach w sektorze państwowym i prywatnym…

Z tej samej kategorii